O NÁS

SLOVETRA, a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa primárne nákupom a predajom poľnohospodárskych produktov a poskytovaním služieb pozberovej úpravy a skladovania zrnín vo vlastných skladovacích priestoroch v Novom Meste nad Váhom.

Sme spoľahlivým dodávateľom priemyselných hnojív, prostriedkov na chemickú ochranu rastlín. V spolupráci s partnerskými poľnohospodárskymi podnikmi poskytujeme farmárom široké spektrum mechanizačných služieb. V oblasti živočíšnej výroby sa venujeme výrobe kŕmnych zmesí pre hydinu, ošípané a hovädzí dobytok.

Naším hlavným cieľom je byť spoľahlivým partnerom poľnohospodárov a budovať dlhodobé partnerstvá založené na vzájomnej dôvere a úcte.

 

NAŠE SLUŽBY A PRODUKTY

 
Loading Grain into Mixer

Pozberová úprava a skladovanie zrnín

Poskytujeme služby čistenia, sušenia a skladovania poľnohospodárskych komodít vo vlastných skladoch s kapacitou viac ako 30.000 ton v Novom Meste nad Váhom.

  • Kontinuálna sušiareň obilnín PETKUS DU 2500

  • Betónové silo s kapacitou 20.000 ton

  • Hangárové sklady s kapacitou 10.000 ton

  • Možnosť naskladnenia do železničných vagónov

  • Vlastné certifikované laboratórium

Corn

Výroba kŕmnych zmesí

Výroba a dodávka kompletných kŕmnych zmesí pre poľnohospodárske podniky a drobných chovateľov.

  • Ošípané

  • Hydina

  • Drobné hospodárske zvieratá

Stalks of Wheat

Obchodná činnosť

​V rámci obchodnej činnosti sa špecializujeme na dodávky základných vstupov pre poľnohospodársku prvovýrobu a výkup komodít.

  • Dodávame široké spektrum prostriedkov na chemickú ochranu rastlín (herbicídy, fungicídy, insekticídy) a hnojivá (granulované dusíkaté hnojivá, kompaktované NPK hnojivá).

  • Vykupujeme komodity repka olejná, pšenica, jačmeň, ovos, kukurica

Tractors Parked in the Crop Field

Mechanizačné služby

Poskytujeme široké spektrum mechanizačných služieb pre poľnohospodárov. Prostredníctvom nášho moderného strojno-traktorového parku sme schopní zabezpečiť všetky druhy poľných prác od prípravy pôdy a sejby, cez postrekovanie a prihnojovanie až po zber úrody, či výrobu objemových krmovín.

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Jančich, PhD.

hlavný mechanizátor

Tel: +421 905 466 634

Mail: jancich@slovetra.sk

NAŠI PARTNERI

Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová
Družstvo podielnikov Devín
Roľnícke družstvo Moravany n. Váhom
Poľnohospodárske družstvo Poriadie
Bezovec - Poľnohospodárske družstvo
AGRORACIO, a.s.

 
Harvest

KONTAKT

SLOVETRA, a.s.

Priemyselná 1122/2

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

IČO: 36319881

DIČ: 2020183055

IČ DPH: SK2020183055

zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sa, vl. č. 10261/R

Mail: slovetra@slovetra.sk

Tel: +421 903 620 865